Trykprøvning af flasker
Læs mere | Vis nyhedsarkiv
  Ansøg om medlemskab i Perlen.
Klik her
 
E-mail:  Password:
Login Glemt login?
 
 
Menu
Forsiden
Om Perlen
Ture og arrangementer
Galleri
Uddannelse
Kurser
Juniorafdelingen
Undervandsrugby
Påfyldning af flasker
Bestyrelse og udvalg
Sponsorer

 
Næste bestyrelsesmøde d. 27/8 2013

Næste bestyrelsesmøde er d. 27-08-2013 kl. 18.30 i klubbens lokaler alle der vil overvære mødet er velkommen,

 

referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde Perlen d.10-07-2013

 

Tilstede

Morten Rude, Kim Knudsen, Lars Remme, Kenneth Møller, Jørgen Bygebjerg. Anne Hansen.

Formanden

Der blev udarbejdet en funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer og udvalgs formænd.

Økonomi

Der er oprettet CVR nr. til klubben, så nu kan vi få tilskud for 2012.

Udvalg

 

Uddannelse

Jørgen kontakter de der har spurgt efter kursus.

Jørgen er stoppet med dykkerkursus på egen hånd, alt uddannelse koordineres af Jørgen gennem Rude Dyk.

Rugby

IAB.

Junior

Anne mangler nogle seriøse hjælpere og instruktører for at fortsætte juniorafdelingen. Det nytte ikke noget at man melder afbud og ikke finder en anden kvalificeret, til at overtage.

Der mangler også nogle der har lyst og evner til at tage de største juniorer med udenfor at dykke.

Klubhus

Morten Rude og Kim K. har været til møde med Herning Kommune kultur og fritid, har indtil videre resulteret i et oplæg til klubfaciliteter, i en smule reduceret udgave, men stadig acceptabel. Evt. med byg selv-garage, projektet leverer materialer.

Båd

Der bliver monteret smartcraft på båden så alle fejl kan aflæses af bådføren. Der er lavet nye bådrapporter til stor båd og lille båd, samt en til traileren, disse skal altid udfyldes af den ansvarlige. Der er tilføjet ”større fejl og mangler SKAL meddeles pr. telefon til bådudvalget samme dag” på bådrepporterne.

Sponsorudvalg

Sponsoraftalen med Herning trailer og bådcenter er forlænget.

Turudvalg

Der er planlagt 5 ture resten af året, turudvalget arbejder på flere.

Materiel

Der er monteret nyt filter på kompressoren. BCD nr. 1 er repareret. Alle blylommer er blevet nummereret, der er blevet flere blylommer væk. Der er indkøbt en ekstra O2 analysator der kommer ny censor til den gamle i denne uge.

Hjemmeside

Hjemmeside er færdig programmeret efter sommerferien.

Næste møde

Tirsdag d. 27. august kl. 18.30

Eventuelt

Morten indkøber en ny radio og forstærker til klubbens lokaler.

Funktions Beskrivelse for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i perlen.

Formanden:

Fordeler opgaver og varetager kontakter udenfor klubben, indkalder til bestyrelsesmøder efter behov. Indkalde til generalforsamling.

Næstformanden:

Stedfortræder for formanden, varetager kontakter med udvalgsformænd og intern i klubben, og hjemmesiden koordinerer aftaler med sponsorerne.

Kasseren:

Opkræver kontingent. Betaler regninger, afstemmer regnskab med budget, udfærdiger regnskab for generalforsamlingen, ifølge klubbens vedtægter. Søger fondsmidler.

Sekretær:

Udfærdiger referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling, sørger for at de er tilgængelige for alle medlemmer.

Bestyrelsesmedlem:

Er ansvarlig for at udstyr, samt både og trailere, er vedligeholdt, bestiller ilt til Continox. Afstemmer udlejningen af både med leje indtægter.

Uddannelsesformand:

Varetager kontakten til ny elever og formidler kursustilbud, planlægger kurser, fordeler kursusdeltagere til instruktørerne. Holder regnskab med budget midlerne til uddannelsesudvalget.

Juniorudvalgsformand:

Varetager kontakten til ny juniorer og planlægger uddannelsesforløb, fordeler vagter til uddannelsesforløb for juniorer. Holder regnskab med budget midlerne til juniorudvalget.

Turudvalgsformand:

Planlægger turer i samarbejde med alle medlemmer, fordeler ansvaret for turene i klubbens regi. Holder regnskab med budget midlerne til turudvalget.

UV-Rugby Formand:

Planlægger Herning Cup i UV-Rugby, træning, samt varetager kontakten til andre Klubber. Holder regnskab med budget midlerne til UV-Rugby udvalget.

 


 
 
     
 
         Copyright © 2020 Herning Sportsdykkerklub Perlen • Brændgårdvej 20 • 7400 Herning • Telefon: 20 47 96 59